piątek, 18 sierpnia 2017
Imieniny: Heleny i Bronisławy

18 sierpnia 2017

Imieniny

  • Heleny i Bronisławy

19 sierpnia 2017

Imieniny

  • Bolsława i Juliana

20 sierpnia 2017

Imieniny

  • Bernarda i Sobiesława

21 sierpnia 2017

Imieniny

  • Joanny i Franciszki

Mapy popytu

piątek, 22.03.2013 13:39

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na stronach internetowych UKE, udostępnione zostaną Mapy popytu użytkowników końcowych na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet oraz bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu świadczonego przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w miejscach publicznych za pośrednictwem tzw. hotspotów.

Mapy popytu identyfikować będą miejsca, gdzie istnieje niezaspokojone zapotrzebowanie na wymienione usługi i dzięki identyfikacji tych miejsc, będą służyć lepszemu koncentrowaniu działań na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Baza danych prezentowanych w mapach powstaje na podstawie informacji jakie do UKE wpływają od potencjalnych użytkowników końcowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach zorganizowanych akcji zbierania danych.

 

Link: http://uke.gov.pl/mapa/

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013