piątek, 18 sierpnia 2017
Imieniny: Heleny i Bronisławy

18 sierpnia 2017

Imieniny

  • Heleny i Bronisławy

19 sierpnia 2017

Imieniny

  • Bolsława i Juliana

20 sierpnia 2017

Imieniny

  • Bernarda i Sobiesława

21 sierpnia 2017

Imieniny

  • Joanny i Franciszki

Miasto dla rowerzystów

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W TWORZENIU HARMONOGRAMU NA 2016 ROK W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ KULTURY PORUSZANIA SIĘ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
Serdecznie dziękujemy za udział mieszkańców w czerwcowej akcji zgłaszania potencjalnych lokalizacji dla stojaków rowerowych. Jednocześnie informujemy, że najpilniejsze Państwa potrzeby dotyczące lokalizacji na gruntach zarządzanych przez Gminę Miejską Tczew będą realizowane jak najszybciej. Pozostałe – dotyczące terenów wspólnot mieszkaniowych zostaną wzięte pod uwagę podczas procesu wypracowywania udogodnień dla wspólnot i innych podmiotów realizujących elementy polityki rowerowej miasta Tczewa. Niestety, lokalizacje przy sklepach i sieciach handlowych leżą w gestii ich właścicieli, ale również dziękujemy za wskazanie takich potrzeb.


Obecnie trwają prace Zespołu ds. polityki rowerowej nad harmonogramem realizacji zadań będących składową Polityki rowerowej Miasta Tczewa do 2020 roku – na etap 2016. Dobrym rozwiązaniem byłoby poznanie opinii mieszkańców w takich kwestiach, nad rozwiązaniem których dopiero pracujemy. Zapraszamy do wskazania zespołowi swoich potrzeb, propozycji, oczekiwań w zakresie poprawy ruchu drogowego, jego bezpieczeństwa i organizacji. Będą to cenne informacje do wypracowania właściwych kierunków działania. Chodzi o działania nieinwestycyjne – głównie edukacyjne, które mogłyby się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa oraz kultury poruszania się w przestrzeni miejskiej.


Czekamy na Państwa propozycje lub opinie do dnia 21 sierpnia br.
Adres mailowy: rowery@um.tczew.pl

 

 

Przedstawiamy państwu projekt dokumentu pn. „Polityka rowerowa miasta Tczewa do roku 2020” wraz z propozycją harmonogramu działań na 2014 rok. Istotne jest, aby ten dokument nabrał ostatecznego kształtu przy aktywnym udziale również tych mieszkańców naszego miasta, którzy jeszcze nie mieli okazji się z nim zapoznać. Osoby zainteresowane wnoszeniem swoich uwag dotyczących treści zamieszczonego przez nas dokumentu oraz propozycji tematycznie związanych z realizacją zawartych w nim celów mają możliwość kontaktowania się z Urzędem Miejskim w Tczewie w okresie od 11 do 28 kwietnia pod adresem: rowery@um.tczew.pl.

Polityka rowerowa Miasta Tczewa do roku 2020

Polityka rowerowa Miasta Tczewa do roku 2020: pobierz
Załącznik do Polityki Rowerowej Miasta Tczewa do roku 2020 określający harmonogram działań na 2014 rok: pobierz

Załącznik do Polityki Rowerowej Miasta Tczewa do roku 2020 określający harmonogram działań na 2015 rok

Do opublikowanego w ubiegłym roku dokumentu pn. „Polityka rowerowa miasta Tczewa do roku 2020” został opracowany kolejny harmonogram działań – tym razem na 2015 rok. Zaproponowany dokument nabrał ostatecznego kształtu po wielu dyskusjach i spotkaniach, a następnie na 2 posiedzeniach Zespołu ds. polityki rowerowej działającego przy Prezydencie Miasta Tczewa . Harmonogram zyskał również akceptację Prezydenta Miasta. Osoby zainteresowane wnoszeniem swoich uwag dotyczących treści zamieszczonego przez nas dokumentu oraz propozycji tematycznie związanych z realizacją zawartych w nim celów mają możliwość kontaktowania się z Urzędem Miejskim w Tczewie w okresie od  14 do 25  kwietnia pod adresem: rowery@um.tczew.pl.

Załącznik do Polityki Rowerowej Miasta Tczewa do roku 2020 określający harmonogram działań na 2014 rok: (Plik DOC Plik PDF)

Załącznik do Polityki Rowerowej Miasta Tczewa do roku 2020 określający harmonogram działań na 2016 rok

Przedstawiamy Państwu kolejny Załącznik do „Polityki rowerowej miasta Tczewa do roku 2020”. Został on opracowany przez Zespół ds. polityki rowerowej działający przy Prezydencie Miasta Tczewa i zawiera kolejny harmonogram działań – na 2016 rok. Zaproponowany dokument został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta, który brał również aktywny udział w jego tworzeniu. Osoby zainteresowane wnoszeniem swoich uwag dotyczących treści poniższego dokumentu oraz propozycji tematycznie związanych z realizacją zawartych w nim celów mogą nadsyłać swoje uwagi do dnia 25  kwietnia pod adresem: rowery@um.tczew.pl.

Załącznik do Polityki Rowerowej Miasta Tczewa do roku 2020 określający harmonogram działań na 2016 rok: (Plik DOC Plik PDF)

 

Koncepcja tras rowerowych w Tczewie

Do pobrania: koncepcja tras rowerowych w Tczewie
Zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych w wyniku konsultacji: pobierz

Wyciąg z programu systemu dróg rowerowych w Tczewie.

Program Rowerowy Etap 1 Tczew wyciąg: pobierz
 

Raport o sytuacji rowerowej w mieście Tczewie

Niniejszy dokument opracowany został przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tczewie, w ramach Działania 4.3.5 projektu pn.: „Central MeetBike” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu dla Europy Środkowej, jesienią roku 2011 - stan na dzień 30 listopada.

Czytaj / pobierz dokument (pdf): Raport o sytuacji rowerowej w mieście Tczewie
 

Raport certyfikacji polityki rowerowej BYPAD w Tczewie


Czytaj / pobierz dokument (pdf): BYPAD

 

Sprawozadanie z realizacji zadań z harmonogramu na 2015 rok


Czytaj / pobierz dokument (pdf): Sprawozadanie z realizacji zadań z harmonogramu na 2015 rok


Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować drogą mailową na adres rowery@um.tczew.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013