sobota, 24 czerwca 2017
Imieniny: Jana i Danuty

24 czerwca 2017

Imieniny

  • Jana i Danuty

25 czerwca 2017

Imieniny

  • Łucji i Wilhelma

26 czerwca 2017

Imieniny

  • Jana i Pawła

27 czerwca 2017

Imieniny

  • Marii i Władysława

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

wtorek, 26.05.2015 13:01

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 2015-2020, dokumenty:

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 2015-2020 - pobierz,

2. Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew - pobierz,

3. Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew - pobierz,

4. Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew - pobierz,

5. PREZENTACJA Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew - pobierz,

6. Ankieta dla mieszkańca (do wypełnienia i wysłania na adres: info@um.tczew.pl) - pobierz,

7. Działania realizowane w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczewj - pobierz,

8. Możliwości jakie ma każdy z mieszkańców w zakresie ograniczania zużycia energii czy ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza - pobierz,

9. Możliwości jakie ma każdy z zarządców i przedsiębiorców w Tczewie na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej - pobierz,

10. Konkurs na najciekawszy scenariusz zajęć edukacyjnych - pobierz.

11. Konkurs dla nauczycieli (wyniki) - pobierz

 

 

 

 

 

 

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013