sobota, 21 kwietnia 2018
Imieniny: Feliksa i Anzelma

21 kwietnia 2018

Imieniny

  • Feliksa i Anzelma

22 kwietnia 2018

Imieniny

  • Leona i Łukasza

23 kwietnia 2018

Imieniny

  • Jerzego i Wojciecha

24 kwietnia 2018

Imieniny

  • Grzegorza i Aleksandra

Koncepcja zmiany organizacji ruchu na Starym Mieście

wtorek, 23.04.2013 10:22

Upłynnienie ruchu na Starym Mieście, poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie liczby miejsc parkingowych to główne cele czekającej nas reorganizacji ruchu w tej dzielnicy. Po szczegółowych analizach wypracowany został ostateczny wariant zmian.

Zmiany dotyczą m.in. przebiegu ulic jednokierunkowych oraz ograniczenia prędkości pojazdów. Rozważana jest także możliwość wprowadzenia parkometrów na pl. Hallera. Opracowana „Koncepcja organizacji ruchu w rejonie Starego Miasta” zapewnia bezpieczny, ekonomiczny, bardziej uporządkowany ruch oraz parkowanie pojazdów. W opracowaniu przedstawiono również istniejące oraz projektowane lokalizacje pod przyszłe parkingi.

 

Wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać do Wydziału Spraw Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Tczewie do dnia 14 czerwca 2013 r. Pokój 40, 42-43. Telefon 58 77 59 370 lub 58 77 59 301.

 

Zapoznaj się z załącznikami:

Zestawienie ulic (12-12-2012)

Stare Miasto - opis techniczny (12-12-2012)

Stare Miasto - oznakowanie (12-12-2012)

Szkic proponowanych rozwiązań komunikacyjnych w obrębie Starego Miasta w Tczewie

Strategia wdrażania zmian w komunikacji drogowej w obszarze śródmieścia Tczewa

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013