sobota, 21 kwietnia 2018
Imieniny: Feliksa i Anzelma

21 kwietnia 2018

Imieniny

  • Feliksa i Anzelma

22 kwietnia 2018

Imieniny

  • Leona i Łukasza

23 kwietnia 2018

Imieniny

  • Jerzego i Wojciecha

24 kwietnia 2018

Imieniny

  • Grzegorza i Aleksandra

Konkurs - czyste powietrze Tczewa (realizacja)

wtorek, 27.08.2013 15:15

Konkurs czyste powietrze Tczewa - zapraszamy Wnioskodawców do realizacji inwestycji.

 

Urząd Miejski w Tczewie na podstawie § 1 Regulaminu konkursu pod nazwą „Czyste powietrze Tczewa” informuje Wnioskodawców, których wnioski składane w marcu 2013 zostały zakwalifikowane do przyznania dofinansowania, że budżet konkursu wynosi 323 420,00 zł., w tym:

1. środki przyznane Gminie Miejskiej Tczew przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na postawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/1-13/187/2013 z dnia 06.08.2013r. 94 420,00 zł.

2. środki zabezpieczone w budżecie Gminy Miejskiej Tczew 229 000,00 zł.

 

Zapraszamy Wnioskodawców do realizacji inwestycji.

 

Końcowe rozliczenie wniosku (wraz z kompletem dokumentów) należy dostarczyć do dnia 15.11.2013r. - jest to warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji przez Wnioskodawców z Gminą Miejską Tczew.

 

Przypominamy, że zgodnie z § 9 Regulaminu konkursu „Czyste powietrze Tczewa” rozliczenie wniosku polega na dostarczeniu następujących dokumentów, potwierdzających wykonanie inwestycji:

- kopii rachunków lub faktur dokumentujących nakłady poniesione na ten cel z wyodrębnionymi kosztami kwalifikowanymi  i niekwalifikowanymi,

- kopii dokumentów odbioru, które zostały wystawione przez właściwe organy,

- dokumentacji fotograficznej wykonanej instalacji (najlepiej w wersji elektronicznej).

 

Dokumenty przedłożone w formie kserokopii należy dostarczyć wraz z oryginałami w celu potwierdzenia przez pracownika Urzędu zgodności kserokopii z oryginałem.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013