sobota, 21 kwietnia 2018
Imieniny: Feliksa i Anzelma

21 kwietnia 2018

Imieniny

  • Feliksa i Anzelma

22 kwietnia 2018

Imieniny

  • Leona i Łukasza

23 kwietnia 2018

Imieniny

  • Jerzego i Wojciecha

24 kwietnia 2018

Imieniny

  • Grzegorza i Aleksandra

Mapy popytu

piątek, 22.03.2013 13:39

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na stronach internetowych UKE, udostępnione zostaną Mapy popytu użytkowników końcowych na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet oraz bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu świadczonego przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w miejscach publicznych za pośrednictwem tzw. hotspotów.

Mapy popytu identyfikować będą miejsca, gdzie istnieje niezaspokojone zapotrzebowanie na wymienione usługi i dzięki identyfikacji tych miejsc, będą służyć lepszemu koncentrowaniu działań na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Baza danych prezentowanych w mapach powstaje na podstawie informacji jakie do UKE wpływają od potencjalnych użytkowników końcowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach zorganizowanych akcji zbierania danych.

 

Link: http://uke.gov.pl/mapa/

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013