sobota, 21 kwietnia 2018
Imieniny: Feliksa i Anzelma

21 kwietnia 2018

Imieniny

 • Feliksa i Anzelma

22 kwietnia 2018

Imieniny

 • Leona i Łukasza

23 kwietnia 2018

Imieniny

 • Jerzego i Wojciecha

24 kwietnia 2018

Imieniny

 • Grzegorza i Aleksandra

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

wtorek, 26.05.2015 13:01

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 2015-2020, dokumenty:

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 2015-2020 - aktualizacja - pobierz
 2. Uchwała Nr XXVII/223/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Rady Miejskiej w Tczewie zmieniająca  uchwałę  w  sprawie przyjęcia  Planu  gospodarki niskoemisyjnej  Gminy Miejskiej Tczew - pobierz
 3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 2015-2020 - pobierz,
 4. Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew - pobierz,
 5. Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew - pobierz,
 6. Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew - pobierz,
 7. PREZENTACJA Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew - pobierz,
 8. Ankieta dla mieszkańca (do wypełnienia i wysłania na adres: info@um.tczew.pl) - pobierz,
 9. Działania realizowane w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczewj - pobierz,
 10. Możliwości jakie ma każdy z mieszkańców w zakresie ograniczania zużycia energii czy ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza - pobierz,
 11. Możliwości jakie ma każdy z zarządców i przedsiębiorców w Tczewie na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej - pobierz,
 12. Konkurs na najciekawszy scenariusz zajęć edukacyjnych - pobierz.
 13. Konkurs dla nauczycieli (wyniki) - pobierz

 

 

 

 

 

 

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013